رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود زائران خارجی اربعین به عراق ممنوع است

ورود زائران خارجی اربعین به عراق ممنوع است سخنگوی وزارت بهداشت عراق: مطابق مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با کرونا، ورود زائران خارجی اربعین به کشور ممنوع است و هیچ تصمیم جدیدی درباره گشودن مرزها در ایام اربعین به روی زائران دیگر کشورها گرفته نشده است.

ورود زائران خارجی اربعین به عراق ممنوع است

سخنگوی وزارت بهداشت عراق: مطابق مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با کرونا، ورود زائران خارجی اربعین به کشور ممنوع است و هیچ تصمیم جدیدی درباره گشودن مرزها در ایام اربعین به روی زائران دیگر کشورها گرفته نشده است.