رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متهم ردیف اول پرونده «مفتاح رهنورد» از زندان بیرون آمد

متهم ردیف اول پرونده «مفتاح رهنورد» از زندان بیرون آمد مهدی عزیززاده قصاب، وکیل مالباختگان پرونده مفتاح رهنورد : جلسه رسیدگی به پرونده مفتاح رهنورد (۲۴ شهریور ماه) برگزار خواهد شد. «میثم رضایی» متهم ردیف اول پرونده مفتاح رهنورد با وثیقه ۳۴۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است. آزادی رضایی از زندان، اثری بر […]

متهم ردیف اول پرونده «مفتاح رهنورد» از زندان بیرون آمد

مهدی عزیززاده قصاب، وکیل مالباختگان پرونده مفتاح رهنورد :

جلسه رسیدگی به پرونده مفتاح رهنورد (۲۴ شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

«میثم رضایی» متهم ردیف اول پرونده مفتاح رهنورد با وثیقه ۳۴۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.

آزادی رضایی از زندان، اثری بر جلسات دادگاه نخواهد گذاشت و جلسه رسیدگی به این پرونده در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.