رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک‌های غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند

بانک‌های غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند.

بانک‌های غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند.