رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر امور خارجه هند وارد ایران شد

وزیر امور خارجه هند وارد ایران شد سابرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند وارد تهران شد تا با ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌وگو کند.

وزیر امور خارجه هند وارد ایران شد

سابرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند وارد تهران شد تا با ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌وگو کند.