رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تا تنش دلار هست، افزایش قیمت‌ها هم هست

تا تنش دلار هست، افزایش قیمت‌ها هم هست سخنگوی دولت در واکنش به سخنان نوبخت که گفته بود از قیمت‌ها خبر ندارد و همسرش خرید می‌کند گفت: اینکه یک مسئول صادقانه گفته که همسرش خرید می‌کند اشتباه است؟ درست بود که دروغ گفته یا مثلا بگوید در محله ما قیمت‌ها ارزان است؟! دقیق‌ترین گزارش‌ها درخصوص […]

تا تنش دلار هست، افزایش قیمت‌ها هم هست

سخنگوی دولت در واکنش به سخنان نوبخت که گفته بود از قیمت‌ها خبر ندارد و همسرش خرید می‌کند گفت: اینکه یک مسئول صادقانه گفته که همسرش خرید می‌کند اشتباه است؟ درست بود که دروغ گفته یا مثلا بگوید در محله ما قیمت‌ها ارزان است؟!
دقیق‌ترین گزارش‌ها درخصوص قیمت‌ها مدام در اختیار رییس‌جمهور و اعضای دولت قرار می‌گیرد.
تا زمانی که تنش قیمت ارز را نتوانیم به سامان برسانیم این مشکلات و افزایش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.