رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت پروازهای نامشخص ترکیه / تعویق دوباره تا ۱۱ مهر

آخرین وضعیت پروازهای نامشخص ترکیه / تعویق دوباره تا ۱۱ مهر دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:پروازهای ایران و ترکیه مجددا تا تاریخ اول اکتبر مصادف با ۱۱ مهر ماه به تعویق افتاده و مشخص نیست که در این تاریخ هم این پروازها انجام یا مجددا به تاریخ دیگری موکول شود.

آخرین وضعیت پروازهای نامشخص ترکیه / تعویق دوباره تا ۱۱ مهر

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:پروازهای ایران و ترکیه مجددا تا تاریخ اول اکتبر مصادف با ۱۱ مهر ماه به تعویق افتاده و مشخص نیست که در این تاریخ هم این پروازها انجام یا مجددا به تاریخ دیگری موکول شود.