رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین خبرها از واکسن ایرانی کرونا

آخرین خبرها از واکسن ایرانی کرونا رئیس انستیتو پاستور ایران: چند شرکت، مرحله‌ی حیوانی را که برای هر واکسنی نیاز است طی شود پشت سر گذاشته‌اند و این نتایج در حال بررسی است. اگر این نتایج قانع‌کننده باشد، برای گذراندن سه مرحله کارآزمایی بالینی که باید پشت سر هم انجام شود، مجوز می‌گیرند.

آخرین خبرها از واکسن ایرانی کرونا

رئیس انستیتو پاستور ایران:

چند شرکت، مرحله‌ی حیوانی را که برای هر واکسنی نیاز است طی شود پشت سر گذاشته‌اند و این نتایج در حال بررسی است.
اگر این نتایج قانع‌کننده باشد، برای گذراندن سه مرحله کارآزمایی بالینی که باید پشت سر هم انجام شود، مجوز می‌گیرند.