رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان

آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: قول دادیم قبل از فرا رسیدن مهر پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کنیم که خوشبختانه این امر از ابتدای این هفته با پرداخت ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آغاز شد. امسال مجوز استخدام برای ۲۲ هزار پرسنل به وزارت بهداشت داده شده است که […]

آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: قول دادیم قبل از فرا رسیدن مهر پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کنیم که خوشبختانه این امر از ابتدای این هفته با پرداخت ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

امسال مجوز استخدام برای ۲۲ هزار پرسنل به وزارت بهداشت داده شده است که اولویت آن‌ها جذب نیروهای شرکتی و رسمی شدن آن‌ها از طریق برگزاری آزمون است.

منابع کارانه کادر درمان تامین شده است و آن‌ها می‌توانند از فردا برای پرداخت اقدام کنند.