رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخست وزیر فرانسه قرنطینه شد

نخست وزیر فرانسه قرنطینه شد نخست وزیری فرانسه، نتیجه آزمایش اول کرونا ژان کاستکس منفی است اما وی باید یک هفته قرنطینه شود. ۱۲ روز دیگر باید نخست وزیر آزمایش کرونا دوم را بدهد و ۷ روز هم در کاخ قرنطینه باشد. /صدا و سیما

نخست وزیر فرانسه قرنطینه شد

نخست وزیری فرانسه، نتیجه آزمایش اول کرونا ژان کاستکس منفی است اما وی باید یک هفته قرنطینه شود.

۱۲ روز دیگر باید نخست وزیر آزمایش کرونا دوم را بدهد و ۷ روز هم در کاخ قرنطینه باشد. /صدا و سیما