رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی: به دلیل آنکه نمایندگان ابهاماتی درباره اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود. در صورتی که پیشنهاد کمیسیون رأی نیاورد، قطعا پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح […]

طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی: به دلیل آنکه نمایندگان ابهاماتی درباره اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود.

در صورتی که پیشنهاد کمیسیون رأی نیاورد، قطعا پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح می شود.