رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت کارانه و فوق‌العاده ویژه کادر درمان

پرداخت کارانه و فوق‌العاده ویژه کادر درمان بعد از درخواست‌های کادر درمان برای پرداخت معوقات حقوقی و وعده‌هایی که بارها در این رابطه به آنها داده شده بود، سرانجام گشایش‌هایی در این رابطه صورت گرفت و پرداخت کارانه کادر درمان از امروز آغاز می‌شود./ایسنا

پرداخت کارانه و فوق‌العاده ویژه کادر درمان

بعد از درخواست‌های کادر درمان برای پرداخت معوقات حقوقی و وعده‌هایی که بارها در این رابطه به آنها داده شده بود، سرانجام گشایش‌هایی در این رابطه صورت گرفت و پرداخت کارانه کادر درمان از امروز آغاز می‌شود./ایسنا