رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیرون انداختن ماسک از خودرو ۳۰۰۰۰ تومان جریمه دارد

بیرون انداختن ماسک از خودرو ۳۰۰۰۰ تومان جریمه دارد سرهنگ علی همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب: بیرون انداختن ماسک از خودرو تخلف محسوب می‌شود و راننده خودرو مبلغ ۳۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.

بیرون انداختن ماسک از خودرو ۳۰۰۰۰ تومان جریمه دارد

سرهنگ علی همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب: بیرون انداختن ماسک از خودرو تخلف محسوب می‌شود و راننده خودرو مبلغ ۳۰ هزار تومان جریمه خواهد شد.