رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید دورکاری ادارات استان تهران تا پایان شهریور

تمدید دورکاری ادارات استان تهران تا پایان شهریور محسنی بندپی، استاندار تهران از تمدید دورکاری ادارات استان تهران تا پایان شهریور خبر داد.

تمدید دورکاری ادارات استان تهران تا پایان شهریور

محسنی بندپی، استاندار تهران از تمدید دورکاری ادارات استان تهران تا پایان شهریور خبر داد.