رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا ویزای بیش از هزار تبعه چینی را لغو کرد

آمریکا ویزای بیش از هزار تبعه چینی را لغو کرد یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، ایالات متحده ویزاهایی که برای بیش از ۱۰۰۰ تبعه چینی بود، طبق اعلامیه ۲۹ مه ریاست جمهوری برای تعلیق ورود دانشجویان و محققان از چین که به گفته آنها تهدید امنیتی محسوب می شدند، لغو کرد./ ایسنا

آمریکا ویزای بیش از هزار تبعه چینی را لغو کرد

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، ایالات متحده ویزاهایی که برای بیش از ۱۰۰۰ تبعه چینی بود، طبق اعلامیه ۲۹ مه ریاست جمهوری برای تعلیق ورود دانشجویان و محققان از چین که به گفته آنها تهدید امنیتی محسوب می شدند، لغو کرد./ ایسنا