رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفای فرماندار در اعتراض به دخالت های نماینده مجلس

استعفای فرماندار در اعتراض به دخالت های نماینده مجلس فرماندار شهرستان سلسه لرستان به خاطر دخالت های نماینده مجلس در امور اجرایی شهرستان استعفا کرد/ عصرایران

استعفای فرماندار در اعتراض به دخالت های نماینده مجلس

فرماندار شهرستان سلسه لرستان به خاطر دخالت های نماینده مجلس در امور اجرایی شهرستان استعفا کرد/ عصرایران