رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت پرونده «روح الله زم» از زبان دادستان تهران

آخرین وضعیت پرونده «روح الله زم» از زبان دادستان تهران القاصی مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم :این پرونده همچنان در حال بررسی است و فعلاً رأی قطعی همان چیزی است که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است.

آخرین وضعیت پرونده «روح الله زم» از زبان دادستان تهران

القاصی مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم :این پرونده همچنان در حال بررسی است و فعلاً رأی قطعی همان چیزی است که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است.