رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری متهم به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیاردی در ترکیه و استرداد به ایران

دستگیری متهم به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیاردی در ترکیه و استرداد به ایران دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت متهمی خبر داد که از دو سال قبل با کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان از کشور گریخته بود و گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد به ویژه با پیگیری اداره کل امور بین الملل […]

دستگیری متهم به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیاردی در ترکیه و استرداد به ایران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت متهمی خبر داد که از دو سال قبل با کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان از کشور گریخته بود و گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد به ویژه با پیگیری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، متهم دیروز وارد مرز ایران شد /میزان