رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر ارز واردات کره از ۴۲۰۰ به نیمایی

تغییر ارز واردات کره از ۴۲۰۰ به نیمایی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرآورده لبنی: واردات کره ممنوع نشده بلکه ارز تخصیصی به آن از رسمی به نیمایی تغییر کرده است و به همین دلیل قیمت کره‌ای از این پس وارد کشور می‌شود با افزایش چند برابری مواجه است./ مهر

تغییر ارز واردات کره از ۴۲۰۰ به نیمایی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرآورده لبنی: واردات کره ممنوع نشده بلکه ارز تخصیصی به آن از رسمی به نیمایی تغییر کرده است و به همین دلیل قیمت کره‌ای از این پس وارد کشور می‌شود با افزایش چند برابری مواجه است./ مهر