رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرز زمینی سرخس دوباره بسته شد

مرز زمینی سرخس دوباره بسته شد ترکمنستان مرز زمینی خود با سرخس در شمال شرقی خراسان رضوی را پس از بازگشایی سه روزه و آزمایشی از دیروز دوباره بست. سه روز مدت توافق یاد شده با ترکمنستان برای تردد مرزی به پایان رسید و روز پنجشنبه مرز از سوی ترکمنستان بازگشایی نشد./ایرنا

مرز زمینی سرخس دوباره بسته شد

ترکمنستان مرز زمینی خود با سرخس در شمال شرقی خراسان رضوی را پس از بازگشایی سه روزه و آزمایشی از دیروز دوباره بست.

سه روز مدت توافق یاد شده با ترکمنستان برای تردد مرزی به پایان رسید و روز پنجشنبه مرز از سوی ترکمنستان بازگشایی نشد./ایرنا