رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میشل عون: آتش سوزی بندر بیروت احتمالاً یک اقدام خرابکارانه بوده است

میشل عون: آتش سوزی بندر بیروت احتمالاً یک اقدام خرابکارانه بوده است رئیس جمهوری لبنان: آتشی که در بندر بیروت درگرفت احتمالا اقدامی خرابکارانه و هدفمند یا نتیجه اشتباه فنی یا نادانی یا اهمال بوده است و در هر صورت باید دلیلش در سریعترین زمان ممکن مشخص و عاملان مجازات شوند./ایسنا

میشل عون: آتش سوزی بندر بیروت احتمالاً یک اقدام خرابکارانه بوده است

رئیس جمهوری لبنان:

آتشی که در بندر بیروت درگرفت احتمالا اقدامی خرابکارانه و هدفمند یا نتیجه اشتباه فنی یا نادانی یا اهمال بوده است و در هر صورت باید دلیلش در سریعترین زمان ممکن مشخص و عاملان مجازات شوند./ایسنا