رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خسارت به ۲۰ ساختمان در پی انفجار یک باطری سازی

خسارت به ۲۰ ساختمان در پی انفجار یک باطری سازی شهرداری نسیم‎شهر: وقوع انفجار در یک مغازه باطری‎سازی موجب فوت یک نفر، مصدومیت ۱۰ تن و خسارت به ۳۰ خودرو و ۲۰ ساختمان شده است. شیشه خانه‌های مجاور این مغازه تا شعاع یک کیلومتری بر اثر موج انفجار شکسته شده‌ است./ فارس

خسارت به ۲۰ ساختمان در پی انفجار یک باطری سازی

شهرداری نسیم‎شهر: وقوع انفجار در یک مغازه باطری‎سازی موجب فوت یک نفر، مصدومیت ۱۰ تن و خسارت به ۳۰ خودرو و ۲۰ ساختمان شده است.

شیشه خانه‌های مجاور این مغازه تا شعاع یک کیلومتری بر اثر موج انفجار شکسته شده‌ است./ فارس