رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محکومیت شدید برقراری روابط میان بحرین و اسراییل

محکومیت شدید برقراری روابط میان بحرین و اسراییل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: این اقدام ننگین و خفت بار بحرین، آرمان فلسطین و چندین دهه مبارزات و تحمل رنج و مصیبت مردم فلسطین را در قربانگاه انتخابات آمریکا ذبح می کند.

محکومیت شدید برقراری روابط میان بحرین و اسراییل

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: این اقدام ننگین و خفت بار بحرین، آرمان فلسطین و چندین دهه مبارزات و تحمل رنج و مصیبت مردم فلسطین را در قربانگاه انتخابات آمریکا ذبح می کند.