رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله یوسف صانعی در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع گفت

آیت الله یوسف صانعی در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع گفت وی دیروز بر اثر زمین خوردگی و مصدومیت در بیمارستان بستری شده بود.

آیت الله یوسف صانعی در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع گفت

وی دیروز بر اثر زمین خوردگی و مصدومیت در بیمارستان بستری شده بود.