رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روح الامینی: مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند

روح الامینی: مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس: هیچ نگرانی از بابت تامین واکسن آنفلونزا وجود ندارد. با توجه به شیوع کرونا و درخواست بیشتر مردم برای استفاده از واکسن آنفلوآنزا امسال مقدار زیادی واکسن تدارک دیده شده است.

روح الامینی: مردم نگران تامین واکسن آنفلوآنزا نباشند

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس:
هیچ نگرانی از بابت تامین واکسن آنفلونزا وجود ندارد.
با توجه به شیوع کرونا و درخواست بیشتر مردم برای استفاده از واکسن آنفلوآنزا امسال مقدار زیادی واکسن تدارک دیده شده است.