رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان مهلت تکمیل ثبت‌نام مسکن ملی تا ۸ روز دیگر

پایان مهلت تکمیل ثبت‌نام مسکن ملی تا ۸ روز دیگر وزارت راه و شهرسازی با هدف افزایش سرعت معرفی متقاضیان واجد شرایط به پروژه‌های مسکن ملی، فقط تا ٣٠ شهریورماه برای تکمیل ثبت‌نام متقاضیان در سامانه مسکن ملی فرصت داد.

پایان مهلت تکمیل ثبت‌نام مسکن ملی تا ۸ روز دیگر

وزارت راه و شهرسازی با هدف افزایش سرعت معرفی متقاضیان واجد شرایط به پروژه‌های مسکن ملی، فقط تا ٣٠ شهریورماه برای تکمیل ثبت‌نام متقاضیان در سامانه مسکن ملی فرصت داد.