رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری از مهرماه

ممنوعیت ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری از مهرماه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود. اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن […]

ممنوعیت ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری از مهرماه

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک:
هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.

اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.