رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی اصلاح می‌شود

تصویر جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی اصلاح می‌شود علی محبی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: حذف دختران از جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی براساس نظر کارشناسی صورت گرفته است و آنگونه که جنجال به پا شده است، ماجرا پیچیده نیست. اگر همه کتاب‌ها را […]

تصویر جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی اصلاح می‌شود

علی محبی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

حذف دختران از جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی براساس نظر کارشناسی صورت گرفته است و آنگونه که جنجال به پا شده است، ماجرا پیچیده نیست.

اگر همه کتاب‌ها را ملاحظه کنیم مشاهده می‌شود که به هیچ عنوان در سازمان به دنبال حذف دختران نبودند؛ همانطور که در کتاب علوم و هدیه‌های آسمانی عکس دختران و نه نقاشی آنها روی جلد کتاب درسی مشاهده می‌شود.

به دلیل آنکه زمان اصلاح کوتاه بود عکس دختران از کتاب درسی حذف شد هرچند که بهتر بود تصویر جدیدی طراحی می‌کردند.

طراحی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان اصلاح خواهد شد تا افراط و تفریطی در دیدگاه جنسیتی نسبت به دانش‌آموزان وجود نداشته باشد./ خبرنگاران جوان