رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از ۲۸ شهریور مقرر شده تا هر جمعه، یک پرواز به استانبول برقرار شود

یک منبع آگاه در ایران‌ایر: از ۲۸ شهریور مقرر شده تا هر جمعه، یک پرواز به استانبول برقرار شود

یک منبع آگاه در ایران‌ایر: از ۲۸ شهریور مقرر شده تا هر جمعه، یک پرواز به استانبول برقرار شود