رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزانه ۱۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود

رییس کل بانک مرکزی: روزانه ۱۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود

رییس کل بانک مرکزی: روزانه ۱۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود