رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: زمان فراخوان جهانی برای لغو تحریم‌های نامشروع آمریکا رسیده است

نمکی: زمان فراخوان جهانی برای لغو تحریم‌های نامشروع آمریکا رسیده است وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای خطاب به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، خواستار فراخوانی جهانی برای پایان دادن تحریم‌های نامشروع و یکجانبه ایالات متحده که سلامت جهانی را به مخاطره انداخته است، شد.

نمکی: زمان فراخوان جهانی برای لغو تحریم‌های نامشروع آمریکا رسیده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای خطاب به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، خواستار فراخوانی جهانی برای پایان دادن تحریم‌های نامشروع و یکجانبه ایالات متحده که سلامت جهانی را به مخاطره انداخته است، شد.


جدیدترین خبرها