رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام برای داوطلبان دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۹۹ اعلام کرد که این مهلت امروز پایان می‌یابد.

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام برای داوطلبان دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۹۹ اعلام کرد که این مهلت امروز پایان می‌یابد.