رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور وزیر کشور درباره ساماندهی وضع کولبران

دستور وزیر کشور درباره ساماندهی وضع کولبران معاون اقتصادی وزیر کشور:امیدوارم نمایندگان دستگاه‌هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان و ساماندهی رویه کولبری درحیطه تکالیف آنها قرار دارد، با خبرخوش درجلسه روز چهارشنبه حضور یابند.

دستور وزیر کشور درباره ساماندهی وضع کولبران

معاون اقتصادی وزیر کشور:امیدوارم نمایندگان دستگاه‌هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان و ساماندهی رویه کولبری درحیطه تکالیف آنها قرار دارد، با خبرخوش درجلسه روز چهارشنبه حضور یابند.