رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حزب حاکم ژاپن «یوشیهیده سوگا» را به عنوان جایگزین آبه شینزو معرفی کرد

حزب حاکم ژاپن «یوشیهیده سوگا» را به عنوان جایگزین آبه شینزو معرفی کرد حزب لیبرال دموکرات ژاپن «یوشیهیده سوگا» را به عنوان رئیس جدید این حزب و نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرد.

حزب حاکم ژاپن «یوشیهیده سوگا» را به عنوان جایگزین آبه شینزو معرفی کرد

حزب لیبرال دموکرات ژاپن «یوشیهیده سوگا» را به عنوان رئیس جدید این حزب و نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرد.