رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوزی برای ورود زائران ایرانی به مراسم اربعین عراق صادر نشده است

مجوزی برای ورود زائران ایرانی به مراسم اربعین عراق صادر نشده است ایرج مسجدی، سفیر کشورمان در عراق: به دلیل شرایط بهداشتی و کرونا تاکنون هیچ تصمیمی از سوی دولت عراق برای اجازه ورود به زائران ایرانی و خارجی داده نشده است. آن‌ها زائر از خارج از عراق نمی‌پذیرند، اما در رابطه با داخل کشورشان […]

مجوزی برای ورود زائران ایرانی به مراسم اربعین عراق صادر نشده است

ایرج مسجدی، سفیر کشورمان در عراق:

به دلیل شرایط بهداشتی و کرونا تاکنون هیچ تصمیمی از سوی دولت عراق برای اجازه ورود به زائران ایرانی و خارجی داده نشده است. آن‌ها زائر از خارج از عراق نمی‌پذیرند، اما در رابطه با داخل کشورشان شرایط فرق می‌کند.

هیچ عراقی و هیچ ایرانی اجازه ندارد خارج از چارچوب مقررات حرفی بزند. مقام معظم رهبری الگوی رفتاری و تصمیمات ماست.


جدیدترین خبرها