رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه‌اندازی سامانه الکترونیک برای برخورد با تخلفات داروخانه‌ها

راه‌اندازی سامانه الکترونیک برای برخورد با تخلفات داروخانه‌ها معاون مدیر کل اداره بازرسی و شکایات‌ سازمان غذا و دارو از راه‌اندازی و آغاز به کار سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو به صورت پایلوت با اولویت نظارت بر عرضه و توزیع اقلام کرونایی در داروخانه ها از روز گذشته خبر داد.

راه‌اندازی سامانه الکترونیک برای برخورد با تخلفات داروخانه‌ها

معاون مدیر کل اداره بازرسی و شکایات‌ سازمان غذا و دارو از راه‌اندازی و آغاز به کار سامانه الکترونیک نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو به صورت پایلوت با اولویت نظارت بر عرضه و توزیع اقلام کرونایی در داروخانه ها از روز گذشته خبر داد.