رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: بررسی نمونه‌گیری‌ها از ایران تا ۳ ماه زمان می‌بَرد

گروسی: بررسی نمونه‌گیری‌ها از ایران تا ۳ ماه زمان می‌بَرد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای پس از برگزاری نشست شورای حکام اعلام کرد: تجزیه و تحلیل نمونه‌گیری های زیست محیطی از تأسیسات مورد مناقشه در ایران تا ۳ ماه طول خواهد کشید. تهران در سطح مناسبی با آژانس انرژی هسته ای همکاری می […]

گروسی: بررسی نمونه‌گیری‌ها از ایران تا ۳ ماه زمان می‌بَرد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای پس از برگزاری نشست شورای حکام اعلام کرد: تجزیه و تحلیل نمونه‌گیری های زیست محیطی از تأسیسات مورد مناقشه در ایران تا ۳ ماه طول خواهد کشید.

تهران در سطح مناسبی با آژانس انرژی هسته ای همکاری می کند.

بازدید از دومین سایت مورد نظر در ایران طی چند روز انجام خواهد شد.