رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت پرونده‌های ۳ نفر از معترضان اغتشاشات آبان ۹۸

آخرین وضعیت پرونده‌های ۳ نفر از معترضان اغتشاشات آبان ۹۸، بابک زنجانی و سکه ثامن از زبان رییس دیوان عالی کشور مرتضوی مقدم، درباره حکم اعدام ۳ نفر از معترضان اغتشاشات آبان ۹۸ گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. وی در واکنش به ارسال نامه از سوی وکیل این سه نفر متهم به دیوان […]

آخرین وضعیت پرونده‌های ۳ نفر از معترضان اغتشاشات آبان ۹۸، بابک زنجانی و سکه ثامن از زبان رییس دیوان عالی کشور

مرتضوی مقدم، درباره حکم اعدام ۳ نفر از معترضان اغتشاشات آبان ۹۸ گفت: این پرونده در حال رسیدگی است.

وی در واکنش به ارسال نامه از سوی وکیل این سه نفر متهم به دیوان عالی کشور اظهار کرد: هر نامه‌ای که می آید به پرونده اضافه می شود.

رییس دیوان عالی کشور درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده تمام شده و دست ما نیست و در مرحله اجراست.

وی درباره پرونده شکات سکه ثامن که به دیوان عالی ارسال شده است، نیز اظهار کرد: هنوز چیزی در هیات عمومی اعلام نشده است.