رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عزیمت زوار به کشور عراق امکان پذیر نیست؛ مرزهای کشور برای تردد زائران مسدود است

ستاد مرکزی اربعین: عزیمت زوار به کشور عراق امکان پذیر نیست؛ مرزهای کشور برای تردد زائران مسدود است اطلاعیه شماره ۱ ستاد مرکزی اربعین حسینی: هر گونه عزیمت زوار به کشور عراق در ایام ماه صفر سال جاری امکان پذیر نبوده و مرزهای کشور برای تردد زوار مسدود است. برگزاری هرگونه راهپیمایی و پیاده روی […]

ستاد مرکزی اربعین: عزیمت زوار به کشور عراق امکان پذیر نیست؛ مرزهای کشور برای تردد زائران مسدود است

اطلاعیه شماره ۱ ستاد مرکزی اربعین حسینی:

هر گونه عزیمت زوار به کشور عراق در ایام ماه صفر سال جاری امکان پذیر نبوده و مرزهای کشور برای تردد زوار مسدود است.

برگزاری هرگونه راهپیمایی و پیاده روی گروهی و کاروانی به سمت مرزهای غربی ممنوع است.