رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لاری: بستری‌ها در تهران دو برابر شد

لاری: بستری‌ها در تهران دو برابر شد سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر ۸۸ شهرستان در وضع قرمز ۹۰ شهرستان هم در وضعیت هشدار هستند، هیچ نقطه سبزی در کشور نداریم که عاری از بیماری باشد. بیشترین بروز موارد بستری در هفته سوم شهریور در استان‌ها بوشهر، قم و لرستان بوده است. در تهران آمار […]

لاری: بستری‌ها در تهران دو برابر شد

سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر ۸۸ شهرستان در وضع قرمز ۹۰ شهرستان هم در وضعیت هشدار هستند، هیچ نقطه سبزی در کشور نداریم که عاری از بیماری باشد.

بیشترین بروز موارد بستری در هفته سوم شهریور در استان‌ها بوشهر، قم و لرستان بوده است. در تهران آمار بستری دو برابر شده است.

خیلی از شهرها از جمله تهران در وضعیت قرمز هست اما لغو دورکاری و برقراری طرح ترافیک نشان از وضعیت بد تهران ندارد و خیلی از اتفاقات و تصمیمات در راستای قرمز بودن شهر تهران نیست.