رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاري نماز جمعه از يازدهم مهر

برگزاري نماز جمعه از يازدهم مهر وزیر بهداشت: از جمعه ۱۱ مهر، نماز جمعه را با رعایت مسایل بهداشتی جدی تر و سختگیرانه تر برگزار خواهیم کرد. این رعایت ها شامل برگزاری نماز با جمعیت کمتر و آوردن سجاده و مُهر شخصی و بقیه مسایل ضروری به منظور حفظ شیوه نامه های بهداشتی خواهد بود.

برگزاري نماز جمعه از يازدهم مهر

وزیر بهداشت:

از جمعه ۱۱ مهر، نماز جمعه را با رعایت مسایل بهداشتی جدی تر و سختگیرانه تر برگزار خواهیم کرد. این رعایت ها شامل برگزاری نماز با جمعیت کمتر و آوردن سجاده و مُهر شخصی و بقیه مسایل ضروری به منظور حفظ شیوه نامه های بهداشتی خواهد بود.