رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا یک تبعه ایران را به عملیات انتقامجویانه هکری متهم کرد

آمریکا یک تبعه ایران را به عملیات انتقامجویانه هکری متهم کرد بازپرسان فدرال آمریکا دو تبعه ایرانی و فلسطینی به نامهای «بهزاد محمدزاده» و «مروان أبو سرور» را متهم کرده اند که به خونخواهی از سردار قاسم سلیمانی، بیش از ۱،۴۰۰ تارنما را در ایالات متحده با پیام‌های طرفدار ایران هک کرده اند./مهر

آمریکا یک تبعه ایران را به عملیات انتقامجویانه هکری متهم کرد

بازپرسان فدرال آمریکا دو تبعه ایرانی و فلسطینی به نامهای «بهزاد محمدزاده» و «مروان أبو سرور» را متهم کرده اند که به خونخواهی از سردار قاسم سلیمانی، بیش از ۱،۴۰۰ تارنما را در ایالات متحده با پیام‌های طرفدار ایران هک کرده اند./مهر