رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: تا دستیابی به واکسن کرونا ۳ یا ۴ هفته فاصله داریم

ترامپ: تا دستیابی به واکسن کرونا ۳ یا ۴ هفته فاصله داریم دولت آمریکا بر روی شش واکسن آزمایشی کار می‌کند که سه تای آنها وارد فاز کلیدی برای آزمایش بر روی عموم شده است

ترامپ: تا دستیابی به واکسن کرونا ۳ یا ۴ هفته فاصله داریم

دولت آمریکا بر روی شش واکسن آزمایشی کار می‌کند که سه تای آنها وارد فاز کلیدی برای آزمایش بر روی عموم شده است