رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لزوم کاهش حضور کارکنان و پرهیز از تاخیر در اجرای مصوبات ضدکرونا

لزوم کاهش حضور کارکنان و پرهیز از تاخیر در اجرای مصوبات ضدکرونا فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران کاهش حضور کارکنان را یکی از موثرترین اقدامات برای کنترل ترددها و کاهش ترافیک در کالبد شهر دانست و پرهیز از تاخیر در اجرای مصوبات مثل اعمال محدودیت‌ها و کنترل ترددهای درون شهری و برون شهری را […]

لزوم کاهش حضور کارکنان و پرهیز از تاخیر در اجرای مصوبات ضدکرونا

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران کاهش حضور کارکنان را یکی از موثرترین اقدامات برای کنترل ترددها و کاهش ترافیک در کالبد شهر دانست و پرهیز از تاخیر در اجرای مصوبات مثل اعمال محدودیت‌ها و کنترل ترددهای درون شهری و برون شهری را خواستار شد.


جدیدترین خبرها