رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید!

روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید! دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این سوال که «چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم واکسن ایرانی کرونا به‌زودی به دست ما برسد» می‌گوید: بیش از ۲۰ سال است که در ایران از واکسن آنفلوآنزا استفاده می‌کنیم. یک شرکت داخلی […]

روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید!

دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این سوال که «چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم واکسن ایرانی کرونا به‌زودی به دست ما برسد» می‌گوید: بیش از ۲۰ سال است که در ایران از واکسن آنفلوآنزا استفاده می‌کنیم.

یک شرکت داخلی هست که هر سال می‌گوید من مراحل تجربی و… واکسن آنفلوآنزا را طی کرده‌ام و عن‌قریب آن را در اختیار مردم می‌گذارم. اگر شما این واکسن را دیده‌اید، من هم دیده‌ام! بنده به شما قول و اطمینان می‌دهم که این شرکت نخواهد توانست. راحت به شما بگویم که اصلا کشورهای غربی تکنولوژی آن را به ما نمی‌دهند. بنابراین روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید./همشهری آنلاین