رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار تهران: ۵۶ درصد مرگ و میر استان تهران ناشی از بیماری‌های قلبی و عروق است

استاندار تهران: ۵۶ درصد مرگ و میر استان تهران ناشی از بیماری‌های قلبی و عروق است محسنی بندپی: ۵۶ درصد مرگ و میرها در استان تهران ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی است که با تحرک و ورزش قابل مدیریت می‌باشند و ۲۰ درصد نیز مربوط به سوانح و حوادث، ۱۰ درصد ناشی از سرطان‌ها، […]

استاندار تهران: ۵۶ درصد مرگ و میر استان تهران ناشی از بیماری‌های قلبی و عروق است

محسنی بندپی: ۵۶ درصد مرگ و میرها در استان تهران ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی است که با تحرک و ورزش قابل مدیریت می‌باشند و ۲۰ درصد نیز مربوط به سوانح و حوادث، ۱۰ درصد ناشی از سرطان‌ها، ۱۰ درصد مربوط به بیماری‌های تنفسی و سایر عوامل نیز ۴ درصد را به خود اختصاص داده‌اند./ مهر