رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت وام خرید لپ تاپ و موبایل به دانشجویان برای آموزش مجازی

پرداخت وام خرید لپ تاپ و موبایل به دانشجویان برای آموزش مجازی ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان : اولویت اختصاص وام ضروری در سال تحصیلی جدید با دانشجویانی خواهد بود که وام را برای تهیه گوشی هوشمند، لپ تاپ واقلام مورد نیاز آموزش مجازی می خواهند. به طوری که وام تحصیلی از ۵۰۰ تا […]

پرداخت وام خرید لپ تاپ و موبایل به دانشجویان برای آموزش مجازی

ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان : اولویت اختصاص وام ضروری در سال تحصیلی جدید با دانشجویانی خواهد بود که وام را برای تهیه گوشی هوشمند، لپ تاپ واقلام مورد نیاز آموزش مجازی می خواهند.

به طوری که وام تحصیلی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به ۱.۵ میلیون تا ۲ میلیون تومان و وام ضروری از یک میلیون تومان به ۲ تا ۵ میلیون تومان در موارد خاص افزایش یافته است.

وام شهریه از حدود یک میلیون تا پنج میلیون تومان برای سال تحصیلی جدید افزایش دارد./مهر