رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۵۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی از مهرماه امسال

افزایش ۵۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی از مهرماه امسال سیماسادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش ۵۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی از مهرماه امسال خبر داد.

افزایش ۵۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی از مهرماه امسال

سیماسادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش ۵۰ درصدی حقوق دستیاران پزشکی از مهرماه امسال خبر داد.