رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور شد

علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور شد علیرضا منصوریان با عقد قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم تراکتور انتخاب شد.

علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور شد

علیرضا منصوریان با عقد قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم تراکتور انتخاب شد.