رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار نطنز یک خرابکاری بود

انفجار نطنز یک خرابکاری بود نماینده ایران در آژانس در نشست شوراى حکام گفته انفجار نطنز یک خرابکاری بود. ما نسبت به چنین ماجراجویی خطرناکی هشدار می‌دهیم. این اقدامات بدخواهانه باید توسط آژانس و اعضای آن قویاً محکوم شوند. ایران حق خود می‌داند تا ضمن حفاظت از تاسیسات هسته‌ای خود، به هر شیوه‌ای که صلاح […]

انفجار نطنز یک خرابکاری بود

نماینده ایران در آژانس در نشست شوراى حکام گفته انفجار نطنز یک خرابکاری بود. ما نسبت به چنین ماجراجویی خطرناکی هشدار می‌دهیم. این اقدامات بدخواهانه باید توسط آژانس و اعضای آن قویاً محکوم شوند. ایران حق خود می‌داند تا ضمن حفاظت از تاسیسات هسته‌ای خود، به هر شیوه‌ای که صلاح می‌داند، واکنش لازم را نیز به این تهدیدات به طور مقتضی اتخاذ نماید.