رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شوک به استقلال

شوک به استقلال شبکه الکاس قطر مدعی شد روزبه چشمی مدافع تیم فوتبال استقلال با تیم ام صلال به توافق رسیده است. پیش از سفر استقلال به قطر، باشگاه استقلال از تمدید قرارداد چشمی خبر داده بود.

شوک به استقلال

شبکه الکاس قطر مدعی شد روزبه چشمی مدافع تیم فوتبال استقلال با تیم ام صلال به توافق رسیده است.

پیش از سفر استقلال به قطر، باشگاه استقلال از تمدید قرارداد چشمی خبر داده بود.